[facebook] “Notas”

27 Setembre.2008

L’aplicació de les notes serveix com a recordatori del teu facebook. Escrivim la nota: el títol i el cos. Seguidament la publiquem.

En sortirà una finestra emergent dient si volem publicar aquesta història (breu o completa) de la nostra nota.

En les notes trobarem l’opció de veure les notes i les del nostres amics/contactes.

Obri’m las nostres notes per visualitzar-la.